fbpx
Home
|
ข่าว

วิป4ฝ่ายเห็นชอบเปิดประชุมสภาตามกำหนด

Featured Image
“วิรัช” แถลง ผลหารือ4 ฝ่าย เปิด ประชุมสภา ตามกำหนด หากการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นต้องรับผิดชอบต่อสังคม ปรับเปลี่ยนแผนดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล พร้อมด้วย นายสุทิน คังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน แถลงข่าวภายหลังการประชุมวิป 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยวิปรัฐบาล ,วิปฝ่ายค้าน ,วุฒิสภา และฝ่ายรัฐบาล ที่ประชุมได้หารือถึงกรอบในการเปิด ประชุมสภา ผู้แทนราษฎรว่า ในเบื้องต้นจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคมนี้ เพื่อพิจารณาพระราชกำหนดจำนวน 2 ฉบับ

คือ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และในวันที่ 31 พฤษภาคม วันที่ 1 -2 มิถุนายนนี้ จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุม-4ฝ่าย-เปิด-ประชุมสภา-วิรัช

โดยในที่ประชุมร่วมวิป 4 ฝ่าย ได้ร่วมหารือกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเด็นการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร และประเด็นของการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ว่า สภาควรที่จะหยุดรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนหรือไม่ที่จะเปิดประชุม ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นทั้งมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่อาคารรัฐสภานั้น ยังคงมีมาตรการที่เข้มงวด ที่ประชุมจึงเห็นว่าสมควรที่จะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่กำหนดได้ ขณะเดียวกัน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะมีการพิจารณาถึงกำหนดการตรวจประชุมร่วมกันอีกครั้ง

 

ด้านนายสุทิน กล่าวว่า ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้าน ต้องการให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การพิจารณาพระราชกำหนดทั้ง 2 ฉบับ และการพิจารณางบประมาณแผ่นดินเป็นเรื่องสำคัญไม่ควรที่จะให้เกิดความล่าช้า จะส่งผลเสียต่องบประมาณแผ่นดินได้

ขณะเดียวกัน ยังมีเรื่องการขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่รอการพิจารณาอีก ดังนั้นจึงเห็นว่าควรที่จะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามวาระปกติ ซึ่งหากเปิดประชุมแล้วการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเป็นระยะ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นสภาก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นกัน ซึ่งพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่

 

“สุทิน”รับยื่นซักฟอกรอคุยพรรคร่วมชัดเจน 24-25พค. รับแม้ไม่ยื่นก็อภิปรายใน ร่าง พรบ.งบฯได้

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะมีการหารือกัน ในวันที่ 24-25 พฤษภาคมนี้ โดยจะประเมินเรื่องของข้อมูลความเป็นไปได้ระดับความรุนแรงของปัญหา และความรุนแรงทางสังคม ก่อนพิจารณาว่าจะยื่นขอเปิดญัตติหรือไม่และจะยื่นเมื่อใด

ทั้งนี้ แม้จะยังไม่ได้อภิปราย แต่สามารถใช้โอกาสในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565ในการอภิปรายการทำงานของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆได้ โดยเฉพาะประเด็นการจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในระดับหนึ่ง

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube