fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

สรรพสามิตแจงผลปราบปรามทำผิด16,876คดี

Featured Image
กรมสรรพสามิต เผยปีงบประมาณ 64 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 6 พฤษภาคม 2564 พบการกระทำผิด 16,876 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 303 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 225 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.31 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 126 คดี ค่าปรับ 1.41 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 44 คดี ค่าปรับ 2.18 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.21 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.68 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 31 คดี ค่าปรับ 0.56 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.27 ล้านบาท

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 6 พฤษภาคม 2564 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 16,876 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 303.24 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 9,646 คดี ค่าปรับ 85.56 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 4,782 คดี ค่าปรับ 107.69 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 360 คดี ค่าปรับ 5.81 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 780 คดี ค่าปรับ 45.95 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 75 คดี ค่าปรับ 2.80 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 857 คดี ค่าปรับ จำนวน 24.58 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 376 คดี ค่าปรับ 30.85 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,607,978.564 ลิตร ยาสูบ จำนวน 532,381 ซอง ไพ่ จำนวน 30,378 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,371,299.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 103,432 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,592 คัน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube