fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ค้าชายแดนQ1โต19.31%กว่า3.8แสนลบ.

Featured Image
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผย ค้าชายแดนไตรมาสแรกโต 19.31% มูลค่ากว่า 3.8 แสนล้านบาท ขณะมาเลเซียคู่ค้าอันดับหนึ่ง เล็ง เปิดด่านเพิ่ม

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 สถิติ การค้าชายแดน และผ่านแดนของไทย ขยายตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.31 คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.8 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่ากว่า 2.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.57 โดยมาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ากว่า 1.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.74 ในขณะที่การค้ากับเมียนมา มีมูลค่าการค้า 4.5 หมื่นล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.0 ในขณะที่ การค้าผ่านแดน มีมูลค่ากว่า 1.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.06 โดยจีนยังเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ากว่า 6.7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.14

และจากการเปิดทำการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้า ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ไทยเปิดทำการจุดผ่านแดนฯ ทั้งสิ้น 46 แห่ง เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 6 แห่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น ประกอบด้วยด้านชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดตราด 1 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง และด้านชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเสาหิน จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้ง และ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านน้ำเพียงดิน

การค้าชายแดน Qไตรมาสแรกโต 19.31% กว่า3.8แสนลบ.

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube