fbpx
Home
|
ข่าว

นทท.แห่ชมความงามพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมฯ

Featured Image

วันหยุดยาว 4 นี้ พบว่าประชาชนและนักท่องเที่ยว จำนวนมากเดินทางเข้าชมความสวยงามของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตำบลบุตะโกเมืองใหม่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 37 ไร่ ใช้พื้นที่สร้างพระมหาเจดีย์ จำนวน 13 ไร่ ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุพระอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโดย จะมองเห็นมหาเจดีย์สีขาวสูงเด่นอยู่กลางหุบเขา สวยงามเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นประชาชนที่เดินทางกลับไปทำงานในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ได้ถือโอกาสจอดรถยนต์แวะพักระหว่างทาง เพื่อมาเช็คอินพร้อมเข้ากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและหน้าที่การงานรวมทั้งขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยกันอย่างเนื่องแน่น จากนั้นได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งเป็นของฝากประจำท้องถิ่นที่ตลาดไทยสามัคคี แหล่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษเช่น พุทรานมสด สตรอเบอร์รีและผักสลัดที่ขายดีเป็นพิเศษ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube