fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร”ขอบคุณจนท.-จิตอาสาร่วมกำจัดผักตบชวา

Featured Image
พล.อ.ประวิตร ขอบคุณเจ้าหน้าที่-จิตอาสา ร่วมกำจัดผักตบชวา พร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ และชมรมคนริมน้ำ ซึ่งเป็นจิตอาสาชุมชน ได้ร่วมกัน กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหลักของภาครัฐ ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่สำคัญอย่างยิ่งมีประชาชนจากชมรมคนริมน้ำ จำนวนมากที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยดี

สำหรับพื้นที่ที่ได้ดำเนินการกำจัดแล้ว และกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ อาทิ บริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท, แม่น้ำลพบุรีและคลองพระครู อ.บางปะหัน, แม่น้ำน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในการเดินเรือสัญจรทางน้ำ, การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำเน่าเสีย จากความหนาแน่นของผักตบชวาและวัชพืช

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าวให้เร่งรัดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชให้หมดไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ดำรงวิถีชีวิตอยู่ริมแม่น้ำลำคลองและต้องใช้การสัญจรทางน้ำ พร้อมขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้มาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube