fbpx
Home
|
ทั่วไป

สรุปเงื่อนไข-ขั้นตอนตรวจโควิด-19 ฟรีด้วยประกันสังคม

Featured Image

          ตรวจโควิด-19 ด้วยประกันสังคม หลังจากที่มีการแถลงข่าวจากกระทรวงแรงงานว่า ในช่วงที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด กระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย(กรุงเทพมหานคร) และ สปสช. เพิ่มช่องทางตรวจโควิด-19 โดยจะเริ่มวันที่ 17 เมษายน 2564 นี้ ไอ.เอ็น.เอ็น จึงได้สรุป เงื่อนไขและขั้นตอนฟรีด้วยประกันสังคม มาให้ทุกคนได้อ่านกัน 

          เงื่อนไขตรวจโควิด-19 ด้วยประกันสังคม 

 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ,39 ,40 
 • เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ สปสช. กำหนด คือมีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการ มีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นขึ้น ตาแดง หายใจเร็ว 
 • อาการที่กล่าวมาต้องมีปัจจัยร่วมดังนี้ 14 วันก่อนเริ่มป่วย
 • เคยสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 
 • ไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน ที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา 
 • เดินทางหรืออยู่อาศัยในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 
 • ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค
 • แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโควิด-19 กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่มีการระบาดมา ไม่มีอาการป่วย แต่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 

          ขั้นตอนการขอตรวจโควิด-19 ฟรีด้วยประกันสังคม

 • เข้าเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคมคัดกรองโควิด-19  เพื่อลงทะเบียนจองคิว
 • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ยืนยันว่าเป็นคนไทย 
 • ทำแบบประเมินความเสี่ยง 
 • กรอกข้อมูลทั่วไป
 • กรอกเสร็จแล้วกดบันทึกข้อมูล 
 • หลังจากนั้นจะได้ใบคัดกรอง Self-Screen Covid-19 เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่ได้เลือกไว้ (ผู้ที่ได้รับเข้าตรวจต้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยง)

          ไปตรวจที่ไหน 

          ข้อมูลเบื้องต้นผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

          ตรวจเสร็จแล้วยังไงต่อ 

 • หากตรวจไม่พบเชื้อ ให้ปฏิบัติตามแนวทางคือกักตัว 14 วัน หลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังเกตอาการ
 • หากตรวจแล้วพบเชื้อ จะได้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะถูกส่งตัวรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม 

          นอกจากการตรวจประกันสังคมแล้ว ผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงก็ยังสามารถตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน-รัฐบาลได้เหมือนเดิม สามารถเช็คโรงพยาบาลที่รับตรวจได้ที่ โรงพยาบาลตรวจโควิด หากมีอัพเดทอะไรเพิ่มเติม ทางสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็นจะรีบอัพเดทให้ทุกคนทราบอย่างแน่นอน ติดตามได้เลยที่ INN 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube