fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ขอนแก่นสั่งปิดสถานบันเทิง2แห่ง14วัน

Featured Image
ขอนแก่นสั่งปิดสถานบันเทิง 2 แห่ง เป็นเวลา 14 วัน หลังพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้ออกประกาศ คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 1555/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว โดยเนื้อหาระบุว่า

ด้วยเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 ได้ปรากฏมีพนักงานสถานบริการ ตะวันแดง มหาชน ณ ขอนแก่น และร้าน จีสตาร์พาเลซ (ร้านอันเดอร์กราวน์ขอนแก่น) ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19) โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว

จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขพบว่า การแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนนี้ ผู้ติดเชื้อหลายรายมีกรณีเชื่อมโยงกับการเข้าใช้บริการของสถานบันเทิงหรือสถานบริการประเภทต่างๆ โดยที่มิได้แสดงอาการของโรค และได้แพร่โรคออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อโรคลายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ ประกอบกับการเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดที่เป็นปัจจัยเสียงเพิ่มขึ้น และจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม 41 จังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้ว และมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็นต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วนตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2564 โดยให้สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคไว้เป็นการชั่วคราว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube