fbpx
Home
|
ภูมิภาค

สธ.เพชรบูรณ์ยันพบผู้ติดเชื้อโควิด7ราย

Featured Image
สำนักงานสาธารณสุขเพชรบูรณ์ แจ้งไทม์ไลน์ ยืนยันยอดผู้ป่วยติดโควิด-19 ทั้งหมด 7 ราย

วันที่ 11 เมษายน ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้ง timeline ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 7 ราย เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค โดย Cluster 464 แปลความหมายดังนี้  4 คือ เดือน 4 เมษายน, 64 คือ ปี พ.ศ.2564

โดยเคส ที่ 1 cluster 464 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ รักษาตัว รพ.เพชรบูรณ์

เคส ที่ 2 cluster 464 อายุ 45 ปี เพศชาย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ รักษาตัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

เคสที่ 3 cluster 464 อายุ 21 ปี เพศหญิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ รักษาตัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

เคสที่ 4 cluster 464 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ รักษาตัวโรงพยาบาลหนองไผ่

เคสที่  5 cluster 464 อายุ 21 ปี เพศชาย อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ รักษาตัวที่ โรงพยาบาลบึงสามพัน

เคสที่ 6 cluster 464 อายุ 35 ปี เพศหญิง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ รักษาตัวที่ โรงพยาบาลหนองไผ่

เคสที่ 7 cluster 464 อายุ 21 ปี เพศหญิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ รักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube