fbpx
Home
|
ทั่วไป

“จุติ”ลงพิษณุโลกช่วย200ครอบครัวเจอพายุฤดูร้อน

Featured Image
“จุติ” ลงพื้นที่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เร่งช่วยเหลือ 200 ครอบครัว ประสบพายุฤดูร้อน

นาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดใหม่ประชาร่วมใจ หมู่ 2 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง เพื่อติดตามความช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติพายุฤดูร้อน จำนวน 200 ครัวเรือน

โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ทีม One Home พม. จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่บูรณาการความช่วยเหลือร่วมกัน ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน

จากนั้นเดินทางไปลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ประสบภัย จำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. อาทิ ครอบครัวสามี-ภรรยา อายุ 56 ปี และ 43 ปี มีฐานะยากจน อาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากหลังคาสังกะสีพังเสียหายอย่างหนัก และบ้านเรือนมีสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง

และหญิง อายุ 41 ปี  ป่วยหลายโรคประจำตัว อาศัยอยู่เพียงลำพัง สถานภาพหย่าร้างและมีบุตรชาย 1 คน มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน และได้รับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากบ้านเรือนพังเสียหายเกือบทั้งหลัง ทำให้ไม่สามารถพักอาศัยได้และต้องย้ายไปอยู่บ้านญาติ

ทั้งนี้ ได้พูดคุยกับครอบครัวกลุ่มเปราะบางเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อเร่งบูรณาการแนวทางช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมที่พักอาศัยและการส่งเสริมอาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวกลุ่มเปราะบางในระยะยาวต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube