Home
|
ข่าว

ตั้งคณะกรรมการฯมูลนิธีซีเกมส์พร้อมหาแนวไทยผงาดเเชมป์

Featured Image
มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 เดินหน้าตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เพื่อหาวิธีการให้ไทย กลับสู่ตำแหน่งเจ้าเหรัยญทองซีเกมส์ให่ได้ โดยเริ่มจากในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ

 

 

 

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 เป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2567 มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ ห้องประชุมอาคาร 200 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมี ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ, นายวิวิฒน์ วิกรานตโนรส กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ, นายขจร พราวศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ, น.ส.สุมาลี วิญญูวรรธน์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ, นายมนตรี ไชยพันธุ์ กรรมการมูลนิธิฯ, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส กรรมการมูลนิธิฯ, นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล กรรมการมูลนิธิฯ และ น.ส.จันทร พิมพ์สกุล เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมการประชุม

 

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ คือเรื่องรายงานผลงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2566-2567 , แผนงานประจำปี 2567 , เรื่องบัญชีงบดุลมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 , เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 และเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567-2571 ต่อไปรวมทั้งหมด 9 ท่านได้แก่ 1.พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13, 2.ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ, 3.นายมนตรี ไชยพันธุ์ กรรมการมูลนิธิฯ, 4.นายณัฐวุฒิ เรืองเวส กรรมการมูลนิธิฯ, 5.นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล กรรมการมูลนิธิฯ, 6.นางสาวจันทร พิมพ์สกุล กรรมการมูลนิธิฯ, 7.นางสาวมาลี วิญญูวรรธน์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ, 8.นายวิวิฒน์ วิกรานตโนรส กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ, 9.นายขจร พราวศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือการจัดทำคณะทำงานเพื่อให้ทำงานร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย เรืองศึกษาผลสรุปซีเกมส์ที่ผ่านมา เพื่อปรับแผนเพื่อให้ประเทศไทยกลับเป็นเจ้าแห่งเหรียญทองอีกครั้ง แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส และ นายมนตรี ไชยพันธุ์ เพื่อประสานคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลตรงนี้ และได้ให้รองมนตรี ได้ทำผนร่วมกับนักวิชาการทางวิทยาศาสตร์กีฬา เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องนี้ และยังมีการหารือเรื่องจะมีการจัดงานเชิดชูเกียรติหลังจากจบซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งวันและเวลาจะมีการประชุมเพื่อหารือกันอีกครั้ง

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

 

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube