fbpx
Home
|
ข่าว

ขอนแก่นยกระดับป้องกันเชื้อโควิด-19แพร่ระบาด

Featured Image

ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ประชุมร่วมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ของประเทศไทยที่มีผู้ลักลอบเข้าประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาทาง จ.เชียงราย และพบว่ามีการติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ทำให้อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อระลอก 2 ได้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และวางแผนมาตรการการป้องกันให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ตามที่ทางส่วนกลางได้มีคำสั่งมายังทุกจังหวัด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ขอนแก่นไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลา 265 วัน ซึ่งในทุกวันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นที่สนามบิน สถานีขนส่ง จุดคัดกรองระหว่างอำเภอและจังหวัดในทุกจุด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอนแก่นถือว่าทุกคนได้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์การป้องกันเชื้อโรคต่างๆมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งทางจังหวัดเองอยากจะขอความร่วมมือทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนรักษามาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 การ์ดอย่าตก ซึ่งการปฏิบติตัวนั้นยังคงยึดหลักสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากออกจากบ้าน การเว้นระยะห่างทางสังคม และการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และแอลกอฮอล์ ที่สำคัญขอให้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย และหากใครพบเห็นชาวต่างชาติลับลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายหรือแรงงานต่างด้าวต่างๆ หรือสงสัยว่าอาจจะมีประชาชนเสี่ยงในการติดเชื้อหรือแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถโทรศัพท์แจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-9596765 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทันที

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube