fbpx
Home
|
ข่าว

ทำหนังสือถึงศบค.แจ้งมาเชียงใหม่ไม่ต้องกักตัว

Featured Image

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือด่วนที่สุดถึง หัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. โดยระบุว่า ด้วยปรากฏข่าวสารแพร่หลายในสังคมและสื่อออนไลน์ ว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ หรือ เดินทางกลับจากจังหวัดเชียงใหม่ต้องกักตัว เนื่องจากได้เดินทางไปยังพื้นที่เสียงต่อการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด-19) เป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว และธุรกิจภาคบริกรต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับมาตรการในการป้องกันโรคในระดับสูงสุดทั้งจังหวัด โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ ออกตรวจตรา ติดตาม และกำชับให้สถานประกอบการทุกประเภทในพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการของตน โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ และการลกะเบียนในแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” พร้อมทั้งสุ่มตรวจโรคโควิด-19 ในเชิงรุกสำหรับพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสกับบุคคลอื่นในสถานประกอบการทุกแห่ง อีกทั้งยังได้มอบหมายให้อาสสมัครโควิดหมู่บ้าน ชุมชน ค้นหาผู้เข้าไปใหมู่บ้านหรือชุมชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้สั่งการให้บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำเภอชายแดนทุกอำเภอ จัดชุดลาดตระเวนช่องทางเข้าออกช่องทางธรรมชาติตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และจังหวัดเชียงใหม่ได้หารือกับภาคเอกชน ในการร่วมกันวางมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube