fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“สินิตย์”ชมตลาดนัดGIเพิ่มรายได้ชุมชน

Featured Image
“สินิตย์” รมช.พาณิชย์ เยี่ยมชมตลาดนัด GI พร้อม เดินหน้าสร้างช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพิ่มรายได้ชุมชน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในวันนี้ได้เยี่ยมชม ตลาดนัดGI ที่ ลานเอนกประสงค์ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า พร้อมเดินหน้าส่งเสริมผลักดันการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับสินค้า GI ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสนับสนุน ผลักดัน ขับเคลื่อนการส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าการตลาด ของการจำหน่ายสินค้า GI ไทยให้เป็นรูปธรรม

สินิตย์ เลิศไกร เยี่ยมชม ตลาดนัดGI ที่ ลานเอนกประสงค์ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมการคุ้มครอง GI ทั้งในไทยและต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบันมีสินค้า GI ของไทยที่ขึ้นทะเบียนมีทั้งสิ้น 136 รายการ ครอบคลุม 76 จังหวัด ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้า GI ให้สูงขึ้น โดยที่ผ่านมาสินค้า GI ไทยสร้างมูลค่าทางการตลาดโดยรวมได้มากกว่า 36,000 ล้านบาท

โดย ตลาดนัด GI กระทรวงพาณิชย์ จะจัดเป็นประจำทุกสิ้นเดือนเพื่อเป็นอีกช่องทางการจำหน่าย และสร้างรายได้ให้แก่สินค้าชุมชน ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube