fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯชวนคนไทยปิดไฟ1ชั่วโมงลดโลกร้อน

Featured Image
นายกฯ เชิญชวนคนไทย ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน กำชับ หน่วยงานราชการใช้ไฟอย่างประหยัด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชิญชวนประชาชน หน่วยงาน ห้างร้าน ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund : WWF) ประเทศไทย, มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) FEED ฯลฯ พร้อมด้วยภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2021) เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน โดยรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ปิดไฟที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง ในวันที่ 27 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น.

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังย้ำให้หน่วยงานราชการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ไม่เปิดไฟหรือเปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น พร้อมปลูกฝังบุคลากรให้กระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน ที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยรัฐบาลไทย ได้ตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีทิศทางนโยบาย (Policy Direction) 5 ด้าน ได้แก่

  1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
  2. ลงทุนพลังงานสีเขียว
  3. ดำเนินนโยบาย 4D1E เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคพลังงาน
  4. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
  5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube