fbpx
Home
|
ข่าว

แนวร่วมธรรมศาสตร์ ยื่นหนังสือต่อ กมธ.ป.ป.ช.

Featured Image
แนวร่วมธรรมศาสตร์ ยื่นหนังสือต่อ กมธ.ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบการใช้กำลังเกิดกว่าเหตุและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่

นายชยพล ดโนทัย ตัวแทน แนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุม ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบการใช้กำลังเกินกว่าเหตุและการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ สืบเนื่องจากกรณีการชุมนุมของประชาชน เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิพลเมือง นับตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นการใช้สิทธิ์การชุมนุมที่ได้บัญญัติรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ในสถานการณ์ดังกล่าวได้ปรากฏใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อหลักการดำเนินการต่อผู้ต้องหาในหลายกรณี

ดังนั้น ทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในฐานะองค์กรภาคประชาชนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย จึงได้รวบรวมหลักฐานพร้อมวีดีโอบันทึกเหตุการณ์จำนวน 11 กรณี ยื่นต่อคณะกรรมาธิการฯ ขอให้มีการตรวจสอบ การใช้กำลังความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 79 อนุ 3 ได้แก่ การเหยียดหยามกดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชน ผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ

และบทกำหนดโทษในมาตรา 90 คือ ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำการผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีอำนาจตามมาตรา 72 สั่งลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี

ซึ่งทางกลุ่ม จึงขอให้คณะกรรมาธิการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล และความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายภายใต้การปกครองตามหลักนิติธรรมอันเป็นคุณค่าสำคัญในระบอบประชาธิปไตย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube