fbpx
Home
|
ทั่วไป

เตรียมกระจายวัคซีนซิโนแวคลอต2ฉีดกลุ่มเสี่ยง

Featured Image
องค์การเภสัชกรรม(จีพีโอ) รับวัคซีนโควิด-19 ลอตใหญ่ของซิโนแวคประเทศจีน ลอตที่ 2 จำนวน 8 แสนโดส พร้อมส่งมอบให้กรมควบคุมโรคกระจายฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง

การรับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค ลอตที่ 2 จำนวน 8 แสนโดส

นพ.วิทูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยภายหลังการรับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค ลอตที่ 2 จำนวน 8 แสนโดส จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ขนส่งโดยสายการบิน Air Chaina Airline เที่ยวบินที่ CA603 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพมหานคร ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า วันนี้ได้มีการจัดส่งต่อเนื่องเป็นลอตที่ 2 จำนวน 8 แสนโดส โดยมีการจัดส่งด้วยกล่องที่มีการควบคุมอุณหภูมิ (Passive cold carton) ระหว่าง 2-8 องศา ตลอดเวลา ที่สามารถเก็บอุณหภูมิได้นานถึง 96 ชั่วโมง

วัคซีนทั้งหมดนี้จะขนส่งไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศา ด้วยเช่นกัน ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นองค์การเภสัชกรรม จะดำเนินการตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ อีกครั้ง

และเมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว กรมควบคุมโรคจะทำการตรวจรับวัคซีนหลังจากนั้นจะได้ทำการกระจายไปยังหน่วยบริการ และสถานพยาบาลเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดที่มีความเสี่ยง โดยวัคซีนนี้จะฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย ที่มีอายุ 18-59 ปี คนละ 2 โดส

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ล่าสุดองค์การเภสัชกรรม กำลังดำเนินการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค เพิ่มอีก 5 ล้านโดส ซึ่งจะได้มีการทยอยจัดส่ง เข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564  โดยวัคซีน ซิโนแวค นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 ของประเทศไทยที่เป็นไปตามแผนงานกระทรวงสาธารณสุขที่วางไว้อย่างรัดกุมและเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต ปกป้องระบบสุขภาพ ของประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินต่อไป

องค์การเภสัชกรรม(จีพีโอ) รับวัคซีนโควิด-19 เตรียมส่งมอบให้กรมควบคุมโรคกระจายฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง  วัคซีนซิโนแวคลอต2

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube