fbpx
Home
|
ข่าว

“ศรีสุวรรณ”เตรียมยื่นปปช.ฟัน206ส.ส.-2ส.ว.

Featured Image
“ศรีสุวรรณ”เตรียมยื่น ปปช.เอาผิด 206 ส.ส. และ 2 ส.ว.เห็นชอบแก้ รธน.วาระ3 ขู่เมื่อกล้าฝ่าฝืนคำวินิจฉัย ก็ต้องกล้ารับผลแห่งการกระทำ

นาย ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว”ศรีสุวรรณ จรรยา” ว่า

“ผมเตือนพวกท่านแล้ว” ในวันจันทร์ที่ 22 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. จะยื่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 235 หมวดอำนาจของ ป.ป.ช. กำหนดไว้ว่า (1) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา 226 วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาโดยอนุโลมในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ หรือกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องคำพิพากษานั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้

เมื่อ 206 ส.ส.และ 2 ส.ว. กล้าที่จะโหวตเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญในวาระ 3 ทั้งๆที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าต้องทำประชามติเสียก่อน เพราะประชาชนมีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เมื่อกล้าฝ่าฝืนคำวินิจฉัย ก็ต้องกล้ารับผลแห่งการกระทำของตน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube