fbpx
Home
|
อาชญากรรม

DSIถกปมข้อพิพาทวัดหิรัญญารามจ่อเปิดเวทีรับฟัง

Featured Image
DSI ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปมข้อพิพาทวัดหิรัญญาราม จ.พิจิตร ยันให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมเปิดเวทีรับฟังข้อมูล

ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แจ้งข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ข้อพิพาทวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อ.โพทะเล จ.พิจิตร

โดยพันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยคณะประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณี นางสาวปภานันท์ อยู่ยืด (แกนนำ) ร้องเรียนขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับข้อพิพาทกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) เพื่อพิจารณาข้อมูลและสำนวนคดี ในการหาข้อยุติแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง คณะทำงานได้ทำการเก็บข้อมูลจากชาวบ้านและรักษาการเจ้าอาวาสวัด ที่เกิดข้อพิพาทกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยคณะประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

โดยฝ่ายชาวบ้านมีข้อร้องเรียน สรุปได้ 4 ข้อ ดังนี้

1.การขอความช่วยเหลือในเรื่องการถูกดำเนินคดี

2.การแต่งตั้งรักษาการ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน แทนองค์เก่า

3.การตรวจสอบรายได้ของทางวัด

4.ปัญหาชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์กับทางวัดได้

ด้านรักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ได้ชี้แจงข้อมูลกับทางคณะทำงานเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวว่า การดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสเป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม ตามที่ เจ้าคณะตำบลมีอำนาจแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส ซึ่งการบริหารจัดการวัดจึงเป็นหน้าที่ของรักษาการเจ้าอาวาส โดยเรื่องรายรับรายจ่ายของวัดหิรัญญาราม ได้มีการปิดป้ายประกาศให้ประชาชนและชาวบ้านได้รับทราบ และทางวัดไม่ได้มีการปิดกั้น ห้ามชาวบ้านประกอบศาสนกิจภายในวัดแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบของทางวัด

ทั้งนี้ พันตำรวจโท สุภัทธ์ กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะเปิดเวทีรับฟังข้อมูลเพื่อหาข้อยุติ ซึ่งคณะทำงานได้มีมติ ว่า เห็นควรให้แต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมายงานไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเองต่อไป และนัดประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง

หาข้อยุติแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง DSI รับฟังข้อมูลจากฝ่ายชาวบ้าน รักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ชี้แจงข้อมูลกับ DSI

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube