Home
|
ทั่วไป

องค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ CIWF มอบรางวัลให้บริษัทคลองไผ่ฟาร์ม

Featured Image

องค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ Compassion in World Farming International (CIWF) ได้จัดงานมอบรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชีย (Good Farm Animal Welfare Awards in Asia) ที่กรุงเทพฯ เพื่อยกย่องบริษัทอุตสาหกรรมอาหารในเอเชียที่ปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานผ่านนโยบายหรือพันธกิจปัจจุบันของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมและเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทอื่น ๆ ได้มีแนวทางดำเนินงานที่ดี

การมอบรางวัลทั้งหมดจำนวน 19 รางวัลให้แก่ผู้ชนะใน 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีน รางวัลส่วนใหญ่ (จำนวน 16 รางวัล) จะมุ่งเน้นไปที่รางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในการผลิตไข่ไก่และการผลิตไก่เนื้ออย่างใส่ใจในการดูแลสัตว์เป็นอย่างดี ซึ่งรางวัลเหล่านี้ถูกตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของสัตว์มากกว่า 25 ล้านชีวิต ส่วนอีก 3 รางวัลได้มอบให้กับผู้ชนะรางวัลความมุ่งมั่นในการผลิตหมูดีเด่นประจำปี 2022 (Good Pig Production Awards)

ดร. เทรซีย์ โจนส์ ผู้อำนวยการระดับโลกด้านธุรกิจอาหารแห่งองค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ Compassion in World Farming International (CIWF) กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่มีการประชุมแบบพบปะกันด้วยตนเองเป็นครั้งแรกของคณะทำงานผู้ผลิตไก่เนื้อไทย (Thai Broiler Producer Working Group) และมีการจัดพิธีมอบรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการขยายรากฐานโครงการของเราเข้าไปในภูมิภาคเอเชีย

ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลความมุ่งมั่นด้านไก่ดีเด่น (Good Chicken Award) ให้บริษัทไทยเป็นครั้งแรก 1 รางวัล บริษัทอีก 8 แห่ง (ญี่ปุ่น 3 แห่งและจีน 5 แห่ง) ได้รับรางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ไก่ดีเด่น (Good Egg Award) นอกจากนี้บริษัทจากจีนได้รับมอบรางวัลความมุ่งมั่นในการผลิตไก่ดีเด่น (Good Chicken Production Award) จำนวน 6 รางวัล รางวัลความมุ่งมั่นในการผลิตไข่ไก่ดีเด่น (Good Egg Production Award) 1 รางวัล และรางวัลความมุ่งมั่นในการผลิตหมูดีเด่น (Good Pig Production Awards) อีก 3 รางวัลให้บริษัทต่าง ๆ ในประเทศจีน (สามารถดูรายชื่อบริษัททั้งหมดได้ที่ด้านท้ายข่าว)

พิธีมอบรางวัลครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการประชุมครั้งแรกเมื่อไม่นานมานี้ของคณะทำงานผู้ผลิตไก่เนื้อไทย (Thai Broiler Producer Working Group) ที่ก่อตั้งขึ้นโดยองค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ Compassion (CIWF) โดยได้เชิญผู้มีส่วนร่วมรายสำคัญ ๆ เพื่อเข้าหารือร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ให้มีการใส่ใจดูแลสวัสดิภาพสัตว์เป็นอย่างดีตามพันธสัญญา Better Chicken Commitment (BCC) ทั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่รายใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารในทวีปยุโรป ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ล้วนใส่ใจและให้ความมุ่งมั่นต่อพันธสัญญา Better Chicken Commitment (BCC) และต้องพึ่งพากลุ่มผู้ผลิตของไทยในการผลิตและส่งมอบเนื้อไก่ที่มีความใส่ใจในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์เป็นอย่างดี

หนึ่งในบริษัทที่ดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนี้คือ ฟาร์มคลองไผ่ ซึ่งเป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่ได้รับรางวัลความมุ่งมั่นด้านไก่ดีเด่น (Good Chicken Award) ด้วยความตระหนักใส่ใจและทุ่มเทในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์และคุณภาพผลิตภัณฑ์ ฟาร์มคลองไผ่จึงเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระและจ่ายเงินค่าผลผลิตให้เกษตรกรมากกว่าอัตราปกติในตลาด ซึ่งช่วยสนับสนุนชุมชนปศุสัตว์ ส่งเสริมวิธีการทำฟาร์มที่มีจริยธรรมและยั่งยืน

โลร็องต์ ออพอร์จูน กรรมการผู้จัดการฟาร์มคลองไผ่ กล่าวว่า “การได้รับรางวัลนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเราที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์และความยั่งยืนของแนวทางปฏิบัติของเรา เราเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงในอุตสาหกรรมวัดได้จากผลกระทบเชิงบวกที่เราได้รับ รางวัลนี้ตอกย้ำถึงพันธกิจของเราในการนำเสนอคุณภาพผลผลิตที่ยอดเยี่ยม ในขณะเดียวกันก็รักษามาตรฐานสูงสุดของสวัสดิภาพสัตว์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดและกำหนดมาตรฐานใหม่ที่ดียิ่งขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสวัสดิการสัตว์ที่เราดูแลต่อไป”

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube