fbpx
Home
|
ข่าว

หัวเว่ยเปิดตัวแบรนด์ใหม่ HUAWEI eKit มุ่งสร้างนวัตกรรมดิจิทัลหนุน SMEs ไทย

Featured Image

หัวเว่ย ร่วมกับพาร์ทเนอร์ชั้นนํา บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปิดตัวแบรนด์ใหม่ HUAWEI eKit พร้อมนําเสนอผลิตภัณฑ์ IoT และโซลูชันดิจิทัลที่หลากหลาย มุ่งเน้นตอบโจทย์ธุรกิจ SMEs ในไทย เพื่อยกระดับศักยภาพและขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

เควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “หัวเว่ยดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 24 ปี และได้นำความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันไทยมีสัดส่วนของธุรกิจเอสเอ็มอีมากกว่า 3 ล้านรายและยังเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม ซึ่งภายใต้ความเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ธุรกิจเอสเอ็มอี จำนวนมากได้หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับนวัตกรรมให้กับธุรกิจ สำหรับแนวทางการดำเนินงานของ HUAWEI eKit จะนำเสนอผลิตภัณฑ์, โซลูชันและแพลตฟอร์มที่เหมาะกับการทำตลาดในกลุ่มเอสเอ็มอีโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจและจับโอกาสใหม่ในยุคดิจิทัล”

นอกเหนือจากนี้ HUAWEI eKit จะดําเนินการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใช้งานกับธุรกิจเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมหลากหลาย โดยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมวงจรการใช้งาน เช่น เกทเวย์ระดับอุตสาหกรรม, สวิตช์ที่ใช้งานง่าย, อุปกรณ์ไร้สายที่สามารถติดตั้งได้โดยไม่ซับซ้อน, แพลตฟอร์มที่รวบรวมความต้องการทั้งหมดเข้าด้วยกัน, และไอเดียฮับรุ่นใหม่ที่นําเสนอประสบการณ์การทํางานอันชาญฉลาด รวมทั้งสิ้น 31 ผลิตภัณฑ์ในปี 2566 พร้อมทั้งขยายช่องทางการจัดจําหน่ายและให้บริการหลังการขายผ่านพาร์ทเนอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจเอสเอ็มอีในหลากหลายประเภท ทั้งสํานักงาน ร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก อสังหาริมทรัพย์ และร้านค้าปลีก เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ หัวเว่ยยังได้แต่งตั้ง บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในระดับ Gold Partner Distribution เพื่อขยายการเข้าถึงตลาด SMEs พร้อมเตรียมความพร้อมด้านช่องทางการจําหน่าย นโยบายทางการตลาด รวมถึงแพลตฟอร์มสนับสนุนต่างๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดในตลาด SMEs ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมจาก HUAWEI eKit

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube