fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ชาวชัยภูมิม่วนชื่นร่วมแห่ขบวนงานบุณผะเหวด

Featured Image
ชัยภูมิ ม่วนชื่น ชาวบ้านช่อระการ่วมแห่ขบวนงานบุณผะเหวด ประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ชาวอีสาน

บรรยากาศ ชาวบ้านร่วมใจแต่งกายสวยสดงดงามพร้อมกับสวมใส่เสื้อผ้าสีสดใสร่วมขบวนแห่ในงานบุณผะเหวด ประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสานหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ ซึ่งเป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน 3 พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า

ขบวนแห่ในงานบุณผะเหวด ประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ขบวนแห่ในงานบุณผะเหวด ประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน

โดยในปีนี้ชาวบ้านช่อระกาและวัดดาวเรืองบ้านช่อระกา ได้จัดงานขึ้นในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ซึ่งจะจัดทำบุญผะเหวด ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน 3 เดือน 4 ไปจนถึงกลางเดือน 5 โดยมีขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองโดยออกจากป่า เดินผ่านหมู่บ้าน เข้าสู่วัด และมีวันรวมตามภาษาอีสาน เรียกว่าวันโฮมบุญ พุทธศาสนิกชนมาช่วยกันจัดตกแต่งศาลาหรือสถานที่ที่จะทำบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน มีการตั้งธงใหญ่ ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บข้าวพันก้อน และเครื่องคาวหวาน สำหรับ ผี เปรต และมาร รอบๆ ศาลาการเปรียญจะแขวนผ้าผะเหวด เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร ตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์สุดท้าย

การจัดงานบุญผะเหวด หรือ งานเทศน์มหาชาติ นิยมที่จะอัญเชิญพระอุปคุต มาปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง และให้โชค ลาภแก่พุทธศาสนิกชนในการทำบุญมหาชาติ จึงมีการแห่พระอุปคุต ซึ่งสมมุติว่า อัญเชิญมาจาก สะดือทะเล

ทั้งนี้ชาวบ้านช่อระกาตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จึงต้องจัดงานบุญประเพณีดังกล่าวขึ้นทุกปีเพื่อร่วม สืบสานและส่งมอบเพื่อเป็น มรดก ส่งทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube