fbpx
Home
|
ข่าว

โปรดเกล้าฯ ผบ.เหล่าทัพ นั่ง ส.ว.ใหม่

Featured Image

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง 5 คน ได้แก่ พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แทน พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก แทน พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ แทน พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ พลอากาศเอกแอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศแทน พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ และพลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แทน พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ซึ่งบุคคลทั้ง 5 เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพ ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ ส.ว. โดยตำแหน่ง หลังจากที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แจ้งว่าในวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 9 ธ.ค.) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จะเปิดให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ดังกล่าวเข้าแสดงตน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.)

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube