fbpx
Home
|
ข่าว

สสว.เปิดห้างออนไลน์ Star Market

Featured Image

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เปิดเผยว่า สสว. ได้จัดทำโครงการพัฒนากลไกกลางเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับผู้ประกอบการ โดยได้ร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ไทย ดำเนินโครงการสร้าง e-Marketplace Platform ชื่อ Star Market เพื่อเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ สำหรับจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเพิ่มช่องทางการขายและการตลาดให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นลดข้อจำกัดการซื้อจากกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะโครงการ Star Market เสมือนเป็นห้างออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดก็สามารถซื้อสินค้าได้ สำหรับร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นั้นจะต้องเป็น สมาชิกของ สสว. และมีสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ สินค้ามีชื่อเสียงในจังหวัดติดอันดับ 1 ใน 3 ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นที่มีคุณภาพ สินค้า GI ซึ่งเวลานี้มีผู้ประกอบการอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วทั้งสิ้น 280 ราย และใน1ปี คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งเท่าตัว โดยตั้งเป้ายอดจำหน่ายสินค้าในปีแรก 50-60 ล้านบาท และเพิ่มมูลค่าเป็น 100 ล้านบาทในปีถัดไป แต่อย่างไรก็ตามทาง สสว.จะเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นหนึ่งในกลไกในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้สามารถต่อยอดในการทำการค้าได้อย่างยั่งยืน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube