fbpx
Home
|
ข่าว

“อนุทิน”ลุยดันกัญชา เป็น Product Champion

Featured Image
“อนุทิน” ลุยดันกัญชา เป็น Product Champion มุ่งยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสุขภาพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน การพัฒนากัญชาเพื่อเศรษฐกิจไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วม

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจุบันมูลค่าของกัญชาในตลาดโลก มีมากถึง 5 แสนล้านบาท อัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 17 โดยการใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพสร้างรายได้สูงถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมด ซึ่งกัญชาเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจ และประชาชน ภาครัฐจึงได้ส่งเสริมให้พัฒนาการปลูกกัญชาแบบครบวงจรหรือ Product Champion ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทางเกษตรกร ผู้ปลูกกลางทางคือผู้ผลิต และปลายทางคือผู้ขายและประชาชน มีเป้าหมายต่อยอดกัญชาสู่การสร้างเศรษฐกิจประเทศใน 3 ด้านได้แก่ยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า กัญชาเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนแม้กระทั่งดอกที่มักจะมีการมองว่าเป็นส่วนที่มีโทษเสพแล้วจะทำให้มึนเมา แต่เมื่อไปอยู่ในโรงพยาบาลสามารถสกัดออกมาเป็นยารักษาโรคได้ ซึ่งในห้วงเวลาที่ทั้งโลกต้องประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยจำเป็นต้องมีทางออกในเรื่องนี้และหาทางเลือกให้กับประชาชนเพื่อแก้ปัญหาปากท้อง ซึ่งกัญชา ได้รับเลือกให้เป็นคำตอบตรงนั้น โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นตัวประสานเพื่อผลักดันกัญชา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยวางเป้าว่าใน ในอนาคตอันใกล้กัญชาจะเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่สุดแล้วกระทรวงสาธารณสุขคำนึงถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ และเป็นพืชเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนจึงได้ออกกฎกรอบขึ้นมามากมายเพื่อควบคุมมาตรฐานของกัญชา

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube