fbpx
Home
|
ภูมิภาค

กกต.ตรวจความพร้อมก่อนเลือกตั้งเทศบาล

Featured Image
กกต.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งเทศบาลฯ ที่ขอนแก่น พบบางแห่งมีเพียง 4 หน่วยเลือกตั้งเท่านั้น ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่มีการจัดการเลือกตั้งที่มีจำนวนเทศบาลฯที่ต้องจัดการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี้ ในจำนวนเทศบาลฯที่มีจำนวนมากในลำดับต้นๆของประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารเทศบาลฯในครั้งนี้ มีเทศบาลฯที่ต้องจัดการเลือกตั้งรวม 84 แห่ง มีจำนวนผู้สมัครจากทั้ง 26 อำเภอมากถึง 2,476 คน แยกเป็นสมัครลงรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 210 คน และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 2,226 คน โดยเทศบาลนครขอนแก่น มีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดคือ 129 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 95 ชุมชน

แสวง บุญมี

“ขณะเดียวกันมีเทศบาล 1 แห่งที่มีหน่วยเลือกตั้งน้อยที่สุดคือมี 2 เขตเลือกตั้ง และมีเพียง 4 หน่วยเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนต่างๆจะต้องดำเนินการไปอย่างเข้มงวดตามที่ กกต.กำหนด ขณะที่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและหารือร่วมกันกับทุกหน่วยงาน ที่นอกจากจะเน้นหนักในเรื่องของการเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆแล้ว ยังคงมีการกำหนดแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับทุกเทศบาลฯ และ กกต.จังหวัดได้กำหนดแผนประชาสัมพันธ์โดยร่วมงานกันกับทุกหน่วยงานเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค.นี้ให้มากที่สุด”

ขณะที่ นายอภินันท์  จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า จากการตรวจสอบความพร้อมของเทศบาลฯที่จะต้องรับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งทั้ง 84 เทศบาลฯพบว่ามีความพร้อมกันแล้วในภาพรวมตามลำดับขั้นตอนและระเบียบการต่างๆตามที่ กกต.กำหนด มีเพียงบางแห่งที่พบว่า ปลัดเทศบาลฯเกษียร โดยมีรองปลัดเทศบาลฯรักษาการปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และ ผอ.กกต.เทศบาลฯของตนเองอีก

ตรวจความพร้อมเลือกตั้งเทศบาลฯ ที่ขอนแก่น

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube