fbpx
Home
|
ข่าว

ส.มัคคุเทศก์ยื่นหนังสือถึงนายกฯ

Featured Image
ส.มัคคุเทศก์ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เรียกร้องแก้ปัญหาถูกริดรอนสิทธิ์ ขอจัดอบรมทั่วถึงและเพียงพอ

นายทิพากร จันทร์แถม นายกสมาคมมัคคุเทศก์ไทย พร้อมด้วยนางสาวนันท์นภัส น้อยวิเศษ ตัวแทนกลุ่มมัคคุเทศก์และผู้ประสานงาน ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาถูกลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือบัตรอนุญาตเป็น มัคคุเทศก์

ทั้งนี้นายทิพากร ระบุว่า พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่กำหนดให้ยกเลิกบัตรอนุญาตมัคคุเทศก์สีทอง ซึ่งเป็นใบอนุญาตสำหรับมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่กับนักท่องเที่ยวคนไทยภายในประเทศ โดยให้โอนย้ายไปรวมกับบัตรอนุญาตสีบรอนซ์ ซึ่งเป็นการอนุญาตสำหรับมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยกเลิกบัตรเฉพาะให้เป็นบัตรภูมิภาค ซึ่งกรมการท่องเที่ยวจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดอบรมมัคคุเทศก์ถือบัตรสีทองและบัตรเฉพาะ เพื่อการเปลี่ยนผ่าน แต่ในการปฏิบัติจริงกรมท่องเที่ยวได้จัดการอบรม โดยประกาศเป็นช่วงเวลาและกำหนดให้ผู้ที่จะต้องเข้ารับการอบรมเป็นการเฉพาะเจาะจง อีกทั้งไม่มีการแจ้งเป็นหนังสือไปยังมัคคุเทศก์ที่ถือบัตรสีทองและบัตรภูมิภาคได้รับทราบ แต่เป็นการประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานของกรม และสื่ออินเทอร์เน็ตของกรมเท่านั้นทำให้มัคคุเทศก์จำนวนมากไม่รู้ข่าวสาร ซึ่งมัคคุเทศก์ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงทำให้บัตรอนุญาตที่ใช้สำหรับการประกอบอาชีพก็จะต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย

โดยตัวแทนกลุ่มมัคคุเทศก์ เรียกร้องให้กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมให้กับมัคคุเทศก์โดยวิธีการที่เป็นการทั่วถึงและเพียงพอกับจำนวนประเทศในแต่ละพื้นที่โดยกำหนดเป็นตารางปฏิทินไว้ นอกจากนี้ไม่ต้องกำหนดผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละครั้งที่เปิดอบรม รวมไปถึงแจ้งเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการถึงมัคคุเทศก์ทุกคนที่ถือบัตรอนุญาตสีทองและบัตรเฉพาะตามที่อยู่ที่เคยลงทะเบียนไว้กับกรมการท่องเที่ยวโดยแจ้งตารางการเปิดอบรมทั้งหมดที่กำลังจะจัดและให้มัคคุเทศก์เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมตามสะดวกกับตัวเอง และกำหนดให้มัคคุเทศก์เลือกลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตามพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube