fbpx
Home
|
ภูมิภาค

เชียงใหม่พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19ลอตแรก

Featured Image
เชียงใหม่พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ลอตแรก 1,750 คน หลังได้รับจัดสรร 3,500 โดส โดยมีกลุ่มเป้าหมายอายุ 18-59 ปี ได้แก่บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า

ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมแถลงข่าว การกระจายวัคซีนโควิด-19 และความพร้อมของสถานพยาบาลในการฉีดวัคซีนให้กับชาว เชียงใหม่ หลังกระทรวงสาธารณสุขได้รับวัคซีนโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของซิโนแวค 3,500 โดส ขณะนี้เก็บไว้ที่คลังยาในตู้แช่ยาที่ความเย็น 2-8 องศา และเตรียมสถานที่ที่โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นสถานที่ฉีด โดยได้เตรียมสถานที่ และจัดระบบไว้ 8 ขั้นตอน ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเกณฑ์การกระจายวัคซีน เนื่องจากวัคซีนทยอยมาเป็นลอตๆ จึงไม่สามารถฉีดให้แก่กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดคราวเดียวได้ โดยพิจารณาจาก กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง

โดยรอบแรก(เดือนมีนาคม) จะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย อายุ 18-59 ปี จำนวน 1,750 คน ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 1,450 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆของหน่วยงานที่มีโอกาสเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 300 คน, รอบเดือนเมษายน จำนวน 32,000 โด๊ส (16,000 คน) และรอบเดือนพฤษภาคม จำนวน 48,000 โด๊ส (24,000 คน)

โดยจะฉีดให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐอื่นที่(ด่านหน้าที่มีความเสี่ยง) ผู้ป่วยเรื้อรัง ประชาชนและแรงงาน(เกี่ยวกับการท่องเที่ยว) ระยะแรกโรงพยาบาลจะติดต่อกลุ่มเป้าหมายให้รับวัคซีนตามความสมัครใจก่อน จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนเลือกวัน เวลา สถานที่ฉีดผ่านไลน์หมอพร้อมต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube