fbpx
Home
|
ทั่วไป

ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563

Featured Image
รมว.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 63 จำนวน 12 ราย สาขาศิลปะการแสดงได้แก่ ประทีป หนองปลาหมอ, แม่เม้า สุดา ชื่นบาน, รุ่งฤดี เพ็งเจริญ, ปง อัศวินิกุล

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.) ว่า วาระการพิจารณาคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือก ผู้ได้รับการยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 รวม 3 สาขา จำนวน 12 ราย ดังนี้

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่

 • ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ประเภทจิตรกรรม
 • นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ประเภทจิตรกรรม-สื่อผสม
 • นายประภากร วทานยกุล ประเภท สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
 • นายสำเริง แดงแนวน้อย ประเภทประณีตศิลป์-แกะสลักไม้

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่

 • นายเอนก นาวิกมูล
 • น.ส.อรสม สุทธิสาคร

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่

 • นายประทีป สุขโสภา หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ประทีป หนองปลาหมอ” ประเภท เพลงพื้นบ้าน
 • นายประเมษฐ์ บุณยะชัย ประเภท นาฏศิลป์-โขน
 • นายปี๊บ คงลายทอง ประเภทดนตรีไทย
 • นางสุดา ชื่นบาน ประเภท ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง
 • นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ ประเภท ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง
 • นายปง อัศวินิกุล ผู้กำกับระบบเสียง-สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube