fbpx
Home
|
ข่าว

ริมทะเลสาบสงขลายังอ่วมน้ำท่วมยังไม่ลด

Featured Image

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงยังไม่ลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลา ใน ต.ทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน ต.ลำปำ ต.ชัยบุรี ต.พญาขันต์ อ.เมือง ต.หานโพธิ์ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว ต.ฝาละมี ต.ดอนประดู ต.เกาะหมาก และ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน ระดับน้ำยังท่วมสูง เส้นทางเข้าออกหมู่บ้านยังต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออก เนื่องจากน้ำในทะเลสาบมีปริมาณและไหลลงสู่อ่าวไทยในพื้นที่ จ.สงขลาเป็นไปได้อย่างช้า ชาวให้ชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลสาบเริ่มได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานาน และบางจุดน้ำเริ่มเสีย และชาวบ้านที่เดินย่ำน้ำนานๆมีอาการน้ำกัดเท้าแล้วเช่นกัน ขณะที่ในพื้นที่ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน ซึ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงควายน้ำของชาวบ้าน และอพยพความขึ้นมาเลี้ยงไว้บนถนนในช่วงน้ำหลาก ล่าสุดพบว่า มีควายตัวเล็กหลายตัวตายลงเนื่องจากพลัดพรากจากฝูงและเจ้าของต้อนขึ้นที่สูงไม่ทัน ลอยตายแล้วหลายตัวตัว ด้านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคณะสงฆ์พัทลุง นำโดยพระมหาจิรวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชายคลอง คณะสงฆ์วัดคูหาสวรรค์ พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ 600 ชุด ข้าวกล่อง จำนวน 600 กล่องหมี่ผัด จำนวน 700 กล่อง นำแจกจ่ายช่วยเหลือและให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยที่บ้าน บางตาล บ้านท่าเนียน ต. เกาะนางคำ บ้านเกาะโคบ บ้านแหลมกรวด ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน ตามโครงการพระช่วยโยมยามเจอภัย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube