fbpx
Home
|
ข่าว

แท็กซี่ร้องพลังงานจี้นโยบายชัดรถยนต์ไฟฟ้า

Featured Image
กลุ่มเครือข่ายแท็กซี่รวมตัวเรียกร้องกระทรวงพลังงานดูแลต้นทุน พร้อมขอความชัดเจนนโยบายด้านรถยนต์ไฟฟ้า

 

นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย กล่าวว่า วันนี้มาเรียกร้องร่วมกับกลุ่มสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อเรียกร้องการดูแลค่าของชีพของกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนในการขับแท็กซี่มีสูงขึ้นจากผลกระทบของโควิด-19 รวมไปถึงการดูแลราคาก๊าซ NGV และ LPG ที่มีราคาสูงขึ้น รวมทั้งขอความชัดเจนเรื่องแนวทาง ว่ารถแท็กซี่ในอนาคตจะใช้พลังงานชนิดใดเนื่องจากผู้ประกอบการจะได้เตรียมตัวหากต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ ว่าจะใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานรูปแบบเดิม

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube