fbpx
Home
|
ข่าว

“อนุชา”ลงพื้นที่สงขลามอบถุงยังชีพ

Featured Image

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหา ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย และลงเรือเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง จากนั้น ได้กล่าวพบปะกับผู้ประสบอุทกภัยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด มีความกังวลเป็นห่วงผู้ประสบภัย และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต จึงได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ นอกจากนำความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีมามอบให้กับประชาชนแล้ว เพื่อต้องการมาดูให้เห็นถึงความเดือดร้อน รวมถึงรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพี่น้องประชาชน ไปรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งนี้ ในนามตัวแทนของรัฐบาล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมถึงกำลังทหาร และ สส.ในพื้นที่ ที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีเวลาที่เกิดอุทกภัย ทุกคนต่างแสดงความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนหากต้องการความช่วยเหลือในด้านใดขอให้แจ้งผ่านไปยังผู้นำท้องถิ่น หรือส่วนราชการในพื้นที่ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำความเดือดร้อนของประชาชนไปแก้ไขปัญหา อะไรที่อยู่ความรับผิดชอบที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา หากปัญหาไหนไม่สามารถแก้ไขได้ให้รวบรวมส่งไปยังส่วนกลางต่อไป ยืนยันรัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชน จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube