fbpx
Home
|
ข่าว

“เทพไท”เปิดบ้านตั้งโรงครัวช่วยน้ำท่วม

Featured Image

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนี้ว่า แม้ว่าสถานการณ์ระดับน้ำในบางพื้นที่จะลดระดับลงบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังมีในบางพื้นที่ยังคงมีสภาพน้ำท่วมสูง ตามถนน ตรอก ซอย ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนใน 3 ระดับ คือ 1.การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วน โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชน จัดตั้งโรงครัวปรุงอาหารพร้อมรับประทาน แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยังอยู่ในสภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และจัดทำถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ 2.การแก้ไขปัญหาภายหลังน้ำลดแล้ว รัฐบาลต้องจัดงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชดเชยความเสียหายพืชผลการเกษตร และมีการพักหนี้ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยทุกครัวเรือน และจะต้องจัดงบประมาณก้อนใหญ่เพื่อการฟื้นฟูซ่อมแซมความเสียหายโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทาง สะพาน ระบบไฟฟ้าประปา ทั้งหมดด้วย 3.การแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะต้องเร่งรัดการก่อสร้างโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราชตามแนวทางพระราชดำริ ที่ใช้งบประมาณ 9,580 ล้านบาท ของกรมชลประทาน ซึ่งมีการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมในปีต่อไปด้วย สำหรับการช่วยเหลือเฉพาะหน้านั้น ตนได้เปิดบ้านตั้งโรงครัว “โครงการประชาธิปัตย์จัดข้าวกล่อง” ปรุงอาหารพร้อมรับประทานบรรจุกล่องนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ วันละ 3 มื้อ และได้ประสานงานกับมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เพื่อจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube