fbpx
Home
|
ข่าว

“ดอน”เขียนบทความเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ

Featured Image

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เขียนบทความเฉลิมพระเกียรติ “A Legacy that Stands by the People” เผยแพร่ไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศทั่วโลก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563 เพื่อถ่ายถอดพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9 และ พระบรมวงศานุวงศ์ไทย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับพลเมืองหลายล้านคนให้หลุดพ้นจากความยากจนและนำพาประเทศมาสู่ความเจริญในยุคสมัยใหม่ อย่างในปัจจุบัน โดยบทความระบุว่า วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพแล้ว ยังเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก ทั้งหมดเป็นวันที่เตือนให้เราได้เห็นว่า ประเทศของเราพัฒนามาไกลขนาดนี้ได้อย่างไร เห็นได้จากความมุ่งมั่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ต้องการให้คนไทยมีสวัสดิภาพเป็นที่ยอมรับหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไทยต้องรวบรวมกำลังและทรัพยากรทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับความยากจนและรักษาความมั่นคงของประเทศ ประเทศไทยผ่านความทุกข์ยากมามากมาย กระทั้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระนามมีความหมายโดยบังเอิญว่า “ความแข็งแกร่งของแผ่นดิน” ขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ.2489 ขณะพระชนมายุ 18 พรรษา ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจใดๆนอกเหนือจากหน้าที่ทางพิธีการ แต่ ในหลวงรัชกาลที่9 และพระราชวงศ์ มีเสรีภาพที่จะริเริ่มกิจกรรมการกุศลและโครงการพัฒนาต่างๆขึ้น ทำให้ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ 70 ปีของพระองค์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆประมาณ 4,877 โครงการ เพื่อลดช่องว่างในการพัฒนาทั่วประเทศ ซึ่งหลายโครงการได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างเต็มที่จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งดูเหมือนว่าการสัมผัสของมนุษย์จะถูกครอบงำด้วยปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงจนหลายคนลืมไปแล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ยืนหยัดเพื่อคนไทยอย่างไร บางคนรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่มีความไม่แน่ใจว่าจะเชื่อมโยงสถาบันฯกับชีวิตประจำวันอย่างไร เนื่องจากพวกเขาไม่ได้เติบโตมาเช่นเดียวกับคนรุ่นผมที่จะได้สัมผัสว่าสถาบันกษัตริย์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนไทย และสถานะของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ อย่างไร อย่างไรก็ตาม สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงยึดมั่นในความเชื่อมั่นมาโดยตลอดและไม่เคยถอยห่างจากการช่วยเหลือประชาชนบ่อยครั้งอย่างเงียบ ๆ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube