fbpx
Home
|
ข่าว

กาฬสินธุ์สรุปอุบัติเหตุ7วันอันตรายปีใหม่ตาย10

Featured Image

ที่ห้องประชุมศาลาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมประชุมระดับประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อปรับยุทธศาสตร์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2564 พร้อมแถลงปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยนายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 สะสม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ รวม 31 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 24 คน เสียชีวิต 10 คน เป็นชายทั้งหมด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ เมาแล้วขับ และขับรถเร็ว ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด และทัศนวิสัยไม่ดี ในจำนวนนี้ไม่มีรถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ ส่วนการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม. สะสม 7 วัน เรียกตรวจรถ จำนวน 108,416 คัน ดำเนินคดี 13,409 คน ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 7 วัน ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกองค์กรและทุกอำเภอที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความอดทน เสียสละ โดยขอให้ทั้ง 365 วันจากนี้เป็นต้นไป เป็นวันแห่งความปลอดภัยทางถนน ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศให้เป็นวาระของจังหวัดที่จะต้องรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เข้มข้นกับการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ผ่านสื่อทุกช่องทาง ทั้งเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และการลงพื้นที่ของนายอำเภอ เพื่อรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube