fbpx
Home
|
ข่าว

คนโคราชแห่นำทองจำนำหลังมีลดดอกเบี้ย

Featured Image

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำของเทศบาลนครนครราชสีมา สาขา 2 ถนนโพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีประชาชนนำสิ่งของมีค่าต่างๆ เดินทางมาใช้บริการจำนำกันอย่างคึกคัก ภายหลังจากที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยผู้นำสิ่งของมาจำนำในอัตราเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่คิดอัตราดอกเบี้ย 2 เดือน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จากปกติจะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 2 ของโปรโมชั่นนี้ ทำให้มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พากันนำสิ่งของมีค่ามาจำนำกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยว่า โปรโมชั่นนี้ ทางเทศบาลได้นำมาใช้กับโรงรับจำนำของเทศบาลฯ ทั้ง 3 แห่ง โดยทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้เตรียมทุนสำรองหมุนเวียนไว้รวมทั้งหมดประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งจากการเปิดให้บริการโปรโมชั่นในวันแรกเมื่อวานนี้ (4 ม.ค.64) ปรากฏว่ามีประชาชนนำสิ่งของมีค่ามาจำนำกันอย่างคึกคัก จากการรายงานของสาขาที่ 2 ซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานเทศบาลนครราชสีมา พบว่าเมื่อวานวันเดียว มีผู้นำสิ่งของมีค่ามาจำนำคิดเป็นเงินต้นที่ต้องจ่ายไปกว่า 2,500,000 บาท หรือคิดเป็น 2 เท่า จากช่วงปกติที่จะอยู่ประมาณ 1,200,000 บาท โดยของมีค่าส่วนใหญ่จะเป็นทองคำ เนื่องจากช่วงนี้ทองคำได้ราคาดี รองลงมาจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า และของสะสม ทั้งนี้คาดว่าโครงการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0% ในครั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้เป็นอย่างดี

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube