fbpx
Home
|
ข่าว

พณ.เผยส่งออกสินค้าเกษตรไปปท.คู่FTAโตดี

Featured Image

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว แต่พบว่าการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปตลาดโลกส่งสัญญาณขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศที่ไทยมี FTA ด้วย 18 ประเทศ ช่วง 11 เดือนของปี 2563 ตลาดจีน ขยายตัว ร้อยละ 9 ฮ่องกง ขยายตัวร้อยละ 21 ออสเตรเลีย ขยายตัวร้อยละ 5 และนิวซีแลนด์ขยายตัวร้อยละ 11 สะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการสินค้าเกษตรของไทยมีทิศทางเพิ่มขึ้น โดยสินค้าเกษตรสำคัญของไทยมีแนวโน้มขยายตัวดี ได้แก่ ข้าว ยางพารา และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญบางประเทศเริ่มฟื้นตัว จึงอยากให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้เต็มที่ และควรให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวด เน้นความปลอดภัยไร้การปนเปื้อนของเชื้อโรค โดยเฉพาะช่วงไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสินค้าไทย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube