fbpx
Home
|
ข่าว

ขอนแก่นคุมเข้มผู้มาจากกทม.ชลบุรีรายงานตัวด่วน!

Featured Image

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มีการลงนามในคำสั่งด่วนที่สุดแจ้งไปนายอำเภอทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงวันที่วันนี้โดยมีคำสั่งให้ชาวขอนแก่นทีเดินทางมาจากหรือผ่านเข้าและออก พื้นที่ จ.ชลบุรี และ กรุงเทพฯ ให้มีการรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จังหวัดจะต้องเน้นย้ำและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทำงานกันอย่างเต็มที่ ทั้งยังคงขอความร่วมมือกับประชาชนที่เดินทางกลับมาจาก กรุงเทพฯ และ ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.เป็นต้นมา ให้เข้ารายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคในระดับอำเภอ ตำบล และ หมู่บ้าน เพื่อเข้ารับการกักกันตัวและตรวจคัดกรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการรายงานผ่านกลุ่มงานระบาดวิยาในพื้นทีต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นขอนแก่นจึงต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการ์ดอย่าตก ทุกมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานนั้นจะยังคงบังคับใช้ในข้อกฎหมาย เทคนิควิธีและแนวทางปฎิบัติยังคงเข้มงวดต่อไป คู่ขนานกับมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ในระยะนี้อย่างเข้มงวดตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง “ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ดำเนินงานควบคุมและป้องกันกันอย่างคู่ขนานและควบคุมกันนาทีต่อนาทีทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด-19 และการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ที่ทุกการทำงานต้องละเอียด รอบคอบ ด้วยความปลดภัยสูงสุด เพราะขณะนี้การเดินทางจากทุกพื้นที่ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขอนแก่น จึงขอความร่วมมือกับทุกคนที่เดินทางมาจากลุ่มเสี่ยงล่าสุดคือ กรุงเทพฯ และ ชลบุรี นั้นได้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองและประเมินสถานการณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า คณะทำงานได้มีการกำหนดแผนงานการควบคุมโรคด้วยการตั้งจุดตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จากเดิม  3 จุด คือที่ อ.พล,เขาสวนกวางและ อ.ชุมแพ เพิ่มเติมอีก 2 จุด คือที่ อ.โคกโพธิ์ไชยและ อ.แวงน้อย เพื่อตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงตามเส้นทางการระบาดและไทม์ไลน์จากกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และปรากฎตามเส้นทางในไทม์ไลน์ทุกจุดเพื่อให้การป้องกันและเฝ้าระวังนั้นเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล ขณะเดียวกันยังคงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานโดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานนั้นห้ามออกนอกพื้นที่เด็ดขาดเพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ในด้านต่างๆนั้นดำเนินการปอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับชาวขอนแกนและผู้ที่มาเยือน จ.ขอนแก่น ในระยะนี้

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube