fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

สนค.ชี้ความเคลื่อนไหวเงินเฟ้อในปท.ยังปกติ

Featured Image
สนค. เผย ความเคลื่อนไหวของเงินเฟ้อในปท.ยังอยู่ระดับปกติ ราคาสินค้าและบริการไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและค่าบริการที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา จากรายการสินค้าจำนวน 430 รายการ ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อ ใน 7 หมวดที่จำเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ และ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

ซึ่งอัตราเงินเฟ้อล่าสุดในเดือนกันยายน 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.68 ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่น และเมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้าและบริการจะพบว่า มีจำนวนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีสินค้าและบริการที่ราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 204 รายการ เช่น น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร ราคาเฉลี่ยเดือนกันยายน เท่ากับ 47.03 บาท เพิ่มขึ้น 11.11 บาท จากเดือนเดียวกันของปีก่อน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคาเฉลี่ยเดือนกันยายน เท่ากับ 30.43 บาท เพิ่มขึ้น 8.07 บาท จากเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นต้น สินค้าและบริการที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน 69 รายการ สินค้าและบริการที่ราคาลดลง จำนวน 157 รายการ เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ราคาเฉลี่ยเดือนกันยายน เท่ากับ 5,232.32 บาท ลดลง 178.75 บาท จากเดือนเดียวกันของปีก่อน

แต่การที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่าค่าครองชีพสูงขึ้น ทั้งที่เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก อาจจะมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสูงขึ้น เช่น กับข้าวสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง อาหารเช้า และอาหารตามสั่ง รวมทั้ง น้ำมันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจ ด้วยบทบาทและหน้าที่ มีนโยบายและมาตรการเพื่อดูแลราคาสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจในเรื่องเสถียรภาพราคา ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนที่บ่งชี้ว่ากำลังอยู่ในภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) เงินฝืด (Deflation) หรือความซบเซาทางเศรษฐกิจ (Stagnation) ในทางตรงกันข้าม มีสัญญาณทางบวก จากทั้งการส่งออกและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ แต่ สนค. จะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการอย่างใกล้ชิดต่อไป

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube