fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ประเดิมรับเที่ยวบินข้ามภาค

Featured Image
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประเดิมรับเที่ยวบินข้ามภาคจากหัวหินเป็นเที่ยวบินแรก หลังสายการบินต่างๆ เริ่มทยอยกลับมาให้บริการ

 

นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบสายคล้องหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชุมชนรอบสนามบิน ให้แก่ผู้โดยสารจำนวน 122 คน ที่เดินทางมาจากหัวหิน ในเที่ยวบิน FD7901 ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อแสดงการต้อนรับและรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย

ด้านนายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว(CHARMING Chiang Mai) ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และกล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเป็นระยะ ทั้งการจัดเตรียมพื้นที่และบุคลากร ภายใต้การตรวจติดตามและคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการรับนโยบายจากจังหวัดเชียงใหม่ และประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขและเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า หลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง ประกอบกับเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคเหนือ ทำให้บรรยากาศการเดินทางเริ่มคึกคักมากขึ้น โดยสายการบินต่างๆ ได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินจากเดิมที่เฉลี่ยวันละ 20 เที่ยวบิน เป็นวันละ 30-40 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 3,000-4,000 คน และตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สายการบินต่างๆ เริ่มทยอยเปิดให้บริการเส้นทางบินข้ามภาค เช่น เส้นทาง เชียงใหม่-หัวหิน-เชียงใหม่ และ เชียงใหม่-ภูเก็ต-เชียงใหม่ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และเปิดโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวต่อไป

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube