fbpx
Home
|
ข่าว

เปิดชื่อ16แกนนำการ์ดวีโว่ถูกจับ

Featured Image

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) รวบรวมรายชื่อกลุ่มวีโว่ที่ถูกจับกุมทั้งหมด 16 คน ก่อนถูกคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนที่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 แบ่งเป็นจับกุมบริเวณสนามหลวง จำนวน 12 คน 1.นาย ปิยรัฐ จงเทพ อายุ 30 ปี 2.นาย ศศลักษณ์ สุขเจริญ อายุ 17 ปี 2 เดือน 3.นาย นูรทีร สะและวงษ์ อายุ 19 ปี 4.นาย ทนง ชำนาญจันทร์ อายุ 19 ปี 5.นาย อัรฟาน ดอเลาะ อายุ 19 ปี 6.นาย กีรติ ผลมะตาด อายุ 22 ปี 7.นาย สุชาติ จั่นแก้ว อายุ 21 ปี 8.นาย ธัช ภาณุศิริ อายุ 32 ปี

  1. นาย ทองนพเก้า ใจไทย อายุ 20 ปี

10.นาย ศุภสิริ ชัยลีย์ อายุ 33 ปี 11.นาย ณัฐพงษ์ คำจันทร์ อายุ 29 ปี 12.นาย ณัฐพงษ์ มะลิซ้อน อายุ 23 ปี และจับกุม บริเวณข้างอนุสรณ์ 14 ตุลา จำนวน 4 คน 1.นายหัสดินทร์ ไกรโสภา อายุ 32 ปี 2.นายปัณณพัทธ์ จันทนางกูล อายุ 19 ปี 3.นายภราดร พันธุ์ม่วง อายุ 17 ปี 4.นายมงคล สมอบ้าน อายุ 32 ปี โดยแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดว่า ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย , ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน อันเป็นความผิดตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 1 ข้อ 5, ฉบับที่ 5 ข้อ 2 (2), ฉบับที่ 15 ข้อ 3, กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ   กระทำผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558  และร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 มาตรา 4

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube