fbpx
Home
|
ข่าว

รบ.แจงจ่ายเยียวยานักเรียน87.80%ยอมฉีดวัคซีน71.67%

Featured Image
รัฐบาลแจงจ่ายเยียวยานักเรียนคืบ 87.80% เกือบ11ล้านคน ตามข้อสั่งการนายกฯ ขณะที่เตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กแสดงความจำนงแล้ว 71.67%

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับรายงานความคืบหน้าการเยียวยานักเรียน ตามมติ ครม.เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนเยียวยาลดผลกระทบทางการศึกษา ให้กับสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง วงเงิน 23,000 ล้านบาท ด้วยการเยียวยานักเรียนทุกคน ทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท ผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาครอบคลุมเด็กนักเรียนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วทั้งสิ้น 10,952,000 ล้านคน จากเป้าหมาย 11 ล้านคน คิดเป็น 87.80% โดยโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับทั้งหมด 97.75% ที่เหลือได้ทยอยดำเนินการส่งมอบต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยลดภาระค่าใช้ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 นี้

ในส่วนของการฉีดวัคซีนก็คืบหน้าไปอย่างมากเช่นกัน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้วางแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอายุ 12-17 ปี โดยล่าสุด (27 กันยายน) พบว่ามีผู้สมัครใจฉีดวัคซีนจำนวน 3.61 ล้านคน จากทั้งสิ้น 5,048,081 คนคิดเป็น 71.67% ทั้งนี้ ยังได้รวบรวมจำนวนเด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองให้ความยินยอมแล้วเพิ่มเติม และจะจัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีน เพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ นายกฯได้ติดตามมาตรการช่วยเหลือเด็กนักเรียน/ผู้ปกครอง พร้อมกำชับกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบระบบการจ่ายเงินอย่างใกล้ชิดโดยเงินทุกบาท ต้องถึงมือผู้ปกครอง ตรงตามวัตถุประสงค์ ขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กมีความปลอดภัยและได้รับมาตรฐานองค์การอนามัยโลกและ อย.เพื่อให้การฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียน/เยาวชน ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอบครอบคลุมมากที่สุด รองรับการผ่อนคลายมาตรการและให้การเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไปกลับมาสู่รูปแบบปกติทั่วประเทศให้ได้โดยเร็วที่สุด

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube