fbpx
Home
|
ข่าว

7วันอันตรายปีใหม่2วันตาย117เจ็บ1,040

Featured Image

ศปถ.แถลงรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” วันที่ 2 เกิดเหตุ 586 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 74 ราย รวม 2 วัน ตาย 117 เกิดเหตุ รวม 1 พันครั้ง นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (ศปถ.) พ.ศ.2564 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ว่า เกิดอุบัติเหตุ 586 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 74 ราย ผู้บาดเจ็บ 576 ราย ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ดื่มแล้วขับ รองลงมาคือขับรถเร็ว ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ นครราชสีมา 26 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่นครราชสีมา 5 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่นครราชสีมา 32 คน สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วง 2 วันของการรณรงค์ 29 – 30 ธันวาคม 63 เกิดอุบัติเหตุรวม 1,000 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 117 ราย มีผู้บาดเจ็บรวม 1,040 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็น 0 มี 26 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่ 36 ครั้ง จังหวัดที่ มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่นครราชสีมา 6 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดเชียงใหม่ 41 คน นายสุภัทร ยังกล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางถึงที่หมายแล้วและเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายพื้นที่งดจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นจำนวนมากเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จึงคาดว่าประชาชนจะจัดงานสังสรรค์กับครอบครัว และเขตหมู่บ้านซึ่งอาจจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเมาแล้วขับ ในถนนสายรองหรือถนนใน อบต. หมู่บ้าน ศปถ. จึงได้ประสานจังหวัดดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในเส้นทางดังกล่าวเป็นพิเศษ โดยเน้นลดปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยเฉพาะการขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นการจัดตั้งจุดตรวจของด่านชุมชน ในเส้นทางสายรองและเส้นทางเข้าออกชุมชนหมู่บ้าน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube