fbpx
Home
|
ข่าว

ฝ่ายมั่นคงคุมเข้มขยะตกค้างพื้นที่สีแดง-ส้ม

Featured Image

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์โฆษก ประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ และ กระทรวงมหาดไทยโดย กทม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานการทำงานร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กำลังเกิดขึ้น ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและการควบคุมกำจัดขยะในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) ไม่ให้เกิดการตกค้างของขยะ โดยเฉพาะขยะติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าว ที่อาจเป็นปัญหาของการกระจายโรค หากไม่ได้รับการควบคุม ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายปกครองในทุกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะและง่ายต่อการบริหารจัดการร่วมกัน ในภาวะของการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะขอให้ทำความเข้าใจและให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงที่บริหารจัดการขยะในพื้นที่สีแดงและสีส้ม ถึงมาตรการป้องกันตนเองควบคู่กันไปด้วย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube