fbpx
Home
|
ข่าว

มท.1สั่งทุกจว.ห้ามมีบ่อนเข้มโควิด

Featured Image

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม และเป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ทั่วประเทศ โดยได้กำชับต้องบูรณาการและกำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งตามแนวชายแดนสกัดกั้นไม่ให้มีบุคคลเดินทางเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประสานความร่วมมือจากประชาชนแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ ได้สั่งการผู้ว่าฯ เข้มงวดกวดขันการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ ให้พิจารณาปิดสถานที่ งดกิจกรรม หรือการดำเนินการอื่น ๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนและสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมถึงเข้มข้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนขอให้ทุกจังหวัด อำเภอ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ดี ให้เกิดความตระหนักและเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ ขอให้ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแข็งขัน ขออำนวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงในเทศกาลปีใหม่ 2564

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube