fbpx
Home
|
ข่าว

สภาเตรียมซักฟอกวันแรกฝ่ายค้านมี40ชั่วโมง

Featured Image
สภาเตรียมพิจารณาญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันแรก จากทั้งหมด 4 วัน ฝ่ายค้านมีเวลา 40 ชั่วโมง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา 09.00 น. วันนี้ (31 ส.ค.64) มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เป็นวันแรก จากที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จำนวน 185 คน เป็นผู้เสนอ โดยรัฐมนตรีที่ถูกยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม , นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับประเด็นที่ฝ่ายค้านมุ่งเน้นอภิปราย คือ การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลว โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาการทุจริต

ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายนนี้ และลงมติในวันที่ 4 กันยายน 2564 รวมเวลาอภิปรายทั้งสิ้น 58 ชั่วโมง 30 นาที แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 40 ชั่วโมง, รัฐบาลชี้แจง 18 ชั่วโมง 30 นาที

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube