fbpx
Home
|
ข่าว

สุโขทัยพบพนง.นวดแผนไทยจากมหาชัยป่วยโควิด

Featured Image

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วย ดร. นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ร่วมแถลงข่าว พบผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 42 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานนวดแผนไทย ที่ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 06.00น ผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เดินทางออกจากจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับแฟนอายุ 30 ปี และเพื่อนหญิงอายุ 52 ปี เวลา 09.00 น. แวะปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพักรับประทานอาหารกลางวันที่จังหวัดนครสวรรค์ ถึงบ้านพักที่หมู่ 9 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัยในเวลา 15.00 น เบื้องต้นทั้งสามคนไม่มีอาการป่วย และได้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกล้วยตามมาตรการจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการตรวจหาเชื้อ covid19 ที่โรงพยาบาลสุโขทัย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไวรัส covid-19 ในเพศหญิงอายุ 42 ปี จำนวน 1 ราย ส่วนเพื่อนที่ร่วมเดินทางมาพร้อมกันทั้ง 2 คนผลตรวจไม่พบเชื้อและได้รับตัวทั้งสามคนเข้ารักษาที่ห้องแยกเชื้อ ตามมาตรการสาธารณสุขที่โรงพยาบาลสุโขทัย จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2564 ซึ่งผู้ป่วยมีอาการกังวลเล็กน้อย และอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด จังหวัดสุโขทัยได้มีมาตรการกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครทุกคน ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่และทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ส่วนผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นๆ ให้รายงานตัวและเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน ขณะที่การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงานมาก กว่า 300 คน ต้องขออนุญาตจัดงานต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด รวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกจากจังหวัดสุโขทัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube