fbpx
Home
|
ข่าว

“อนุทิน”ลุยสมุทรสาครกินกุ้งโชว์-ตรวจรพ.สนาม

Featured Image

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยขณะลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ว่า ขณะนี้ทุกฝ่าย ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ เช่น กรณีของการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม ที่มีการจัดตั้งไว้รองรับจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้น แต่ขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยเพียงแค่เป็นการป้องกันไว้กรณีหากพบในอนาคต โดยเฉพาะในส่วนของแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในชุมชน เบื้องต้นยืนยันว่าไทยมียาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับรักษาผู้ป่วยซึ่งยาดังกล่าวช่วยให้ผลตรวจผู้ป่วยเปลี่ยนจากบวกเป็นลบภายในเวลาไม่กี่วันขณะเดียวกันในด้านของบุคคลากรการแพทย์ ก็ยืนยันเช่นกันว่า มีการจัดการอย่างเป็นระบบ เชื่อว่า จำนวนผู้ป่วยจะลดลงเพราะมีการรักษาผู้ป่วยทันทีที่ตรวจพบโรค สำหรับยา,เวชภัณฑ์ และอุปการณ์ ในการดูแลผู้ป่วย ปัจจุบัน ยืนยันว่ามีเพียงพอ และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคร่งครัดมาตรการป้อง กันโรค นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจบริเวณที่มีการตั้ง รพ.สนาม ด้วย อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ยังได้โชว์ทำ และรับประทานข้าวผัดกุ้ง เพื่อรับประกันความปลอดภัย หลังเกิดกระแสความตื่นกลัว ไม่กล้ารับประทานอาหารที่มีกุ้งเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากพบการแพร่ระบาดในตลาดค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร ซึ่งไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการรับประทานอาหารแต่อย่างใด

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube