fbpx
Home
|
ข่าว

“จุรินทร์”ถกแก้ปัญหามังคุด พบขาดแคลนล้ง-แรงงาน

Featured Image
“จุรินทร์” ถกแก้ปัญหาราคามังคุด พบขาดแคลนล้ง-แรงงาน เพราะติดล็อกดาวน์ เคลื่อนย้ายจากภาคตะวันออกลงใต้ไม่ได้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์, นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ประชุมเรื่อง “การแก้ไขปัญหาการขนส่งผลไม้ส่งออก” ผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร และผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ ผู้ประกอบการด้านขนส่งโลจิสติกส์ รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อช่วยชาวสวนมังคุดในภาคใต้ ขณะนี้ประสบปัญหาขาดแคลนล้ง ที่จะไปรับซื้อมังคุดและการลำเลียงมังคุดผ่านแดนไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ โดยนายจุรินทร์ใช้เวลาประชุมเน้นการประสานจัดการอุปสรรคปัญหาให้ได้ในจุดเดียว เพื่อให้ทันท่วงที หลังการประชุม นายจุรินทร์ กล่าวว่า มี 2 ประเด็นที่สรุป คือ

1.การขาดแคลนล้งและแรงงาน ที่จะลงไปรับซื้อมังคุดและคัดเกรดมังคุดในพื้นที่ที่เป็นที่รวบรวมมังคุดใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพร เป็นต้น

2.การส่งออกมังคุดข้ามแดนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ประสบปัญหารถบรรทุกผลไม้ไทยติดค้างที่ด่านเวียดนามก่อนเข้าจีน ที่ด่านโหยวอี้กว่าน หลาย 100 คัน เป็นเวลาหลายวัน จึงมีผลกระทบต่อการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีน ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วหลังจากทูตเกษตร-ทูตพาณิชย์ได้เจรจากับทางการจีนและร่วมกันแก้ปัญหาทำให้การจราจรเริ่มดีขึ้น

ส่วนปัญหาเรื่องล้งรับซื้อผลไม้กับแรงงานที่ไปกับล้ง เนื่องจากล้งส่วนใหญ่รับซื้อผลไม้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ขณะนี้หมดฤดูแล้ว ซึ่งจำหน่ายได้ราคาดีมากถึงกิโลกรัมละ 100-200 บาท แต่ช่วงเวลานี้มังคุดภาคใต้ออกมากกว่าหลายปีที่ผ่านมากับเกิดการล็อกดาวน์จากปัญหาโควิด ล้งจากจังหวัดจันทบุรี พร้อมแรงงานติดปัญหาในการเคลื่อนย้ายไปที่นครศรีธรรมราชและชุมพรไม่ได้ วันนี้จึงได้หารือร่วมกันกับผู้ว่าจังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพรพร้อมกันผ่านทางโทรศัพท์ (Phon in) กับที่ประชุม ซึ่งทั้ง 3 คน ได้รับทราบปัญหานี้แล้ว

ก่อนหน้านี้ได้เริ่มดำเนินการตามที่ตนได้มอบหมายให้ อธิบดีกรมการค้าภายในประสานอนุญาตให้ล้งและแรงงานจากจันทบุรี สามารถเคลื่อนย้ายไปรับซื้อมังคุดที่นครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพรจังหวัดอื่นๆ ที่ต้องการได้ โดยมอบหมายให้ จัดหางานจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดร่วมกันดำเนินการ ซึ่งภาคเอกชนพอใจมากและตัวแทนล้งรวมทั้งสมาคมล้งแจ้งให้ทราบว่า หลังการประชุมจะรีบประชุมล้งในการรีบเคลื่อนย้ายล้งไปเพิ่มจากปัจจุบันที่มีประมาณ 100 ล้ง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube