fbpx
Home
|
ข่าว

“ชินวรณ์”เสนอ3แนวทางแก้ปัญหามังคุด

Featured Image
“ชินวรณ์”เสนอ 3 แนวทาง แก้ปัญหามังคุด เชื่อกลไกตลาดราคามังคุดกลับมาเป็นปกติปลาย ส.ค.นี้

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงสถานการณ์ ราคามังคุด ทั้งในพื้นที่และภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า มีราคาผันผวนอย่างรวดเร็วจากกิโลกรัมละ 40 บาท มาเป็นกิโลกรัม 10 บาท และแผงหยุดรับซื้ออ้างว่าล้งไม่สามารถส่งขายไปต่างประเทศได้ เพราะผลกระทบจากโควิด-19 คนงานของล้งไม่สามารถเดินทางมาคัดเลือกมังคุด และแพ็คกิ้งส่งได้ ตลอดถึงปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีหรือหมุนเวียนมาไม่ทัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาพิเศษเพิ่มขึ้นจากกลไกการตลาดที่มีปัญหามาเกือบทุกปี และปีนี้ผลผลิตมังคุดออกมาด้วยราคากิโลกรัมละ 10 บาท

จึงได้เรียนปัญหาสถานการณ์ราคามังคุดดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทราบแล้ว ซึ่งได้มอบหมายให้ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงมาแก้ปัญหาร่วมกับทางจังหวัดและกลุ่มชาวสวนมังคุด ตลอดถึงข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ถ้าหากใช้มาตรการเดิม อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และวันนี้สถานการณ์ผลกระทบจากโควิด-19 ที่หยุดการบิน รถไฟมีเที่ยวเดียว ไปรษณีย์ไทยไม่รับส่งผลไม้จนถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ นับได้ว่าวิกฤตสูงสุดกว่าทุกปี

ดังนั้น ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหามังคุดดังต่อไปนี้

1.รัฐบาลต้องเป็นผู้เข้ามารับซื้อในราคาต้นทุน 30 บาทต่อกิโลกรัม ไปมอบให้กับหน่วยบริโภค เช่นค่ายทหาร เรือนจำ กรมราชทัณฑ์ หรือสหกรณ์ต่างๆในราคาพิเศษ เพื่อลดปริมาณมังคุดในตลาดในช่วงที่มังคุดออกมาในช่วงนี้

2.ขับเคลื่อนกลไกการตลาดให้กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มสหกรณ์ตลอดถึงท้องถิ่นช่วยซื้อต่อองค์กรของตนโดยรัฐบาลประกันหรือชดเชยการขาดทุน

3.ใช้กลไกการค้าเสรีกับล้ง ให้ช่วยรับซื้อเพื่อส่งออกโดยรัฐบาลสนับสนุน เรื่องแรงงาน แพ็คกิ้งเครดิต หรือสนับสนุนการจัดตู้คอนเทนเนอร์ หรือใช้รถจนส่งของไปรษณีย์หรือรถขนส่งของทหาร หากรัฐบาลใช้มาตรการพิเศษดังกล่าวอย่างจริงจังภายใน 2 สัปดาห์ และใช้งบ คชก.เข้ามาแก้ปัญหาประมาณ 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ เชื่อว่ากลไกการตลาดราคามังคุดจะกลับมาตามปกติในปลายเดือนสิงหาคมนี้

"ชินวรณ์"เสนอ 3 แนวทาง แก้ปัญหา ราคามังคุด ผันผวนอย่างรวดเร็ว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube