fbpx
Home
|
ข่าว

ส.ว.มอบอุปกรณ์การแพทย์เครื่องอุปโภครพ.ราชพิพัฒน์

Featured Image
วุฒิสภา จัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ รวมถึงสมาชิกวุฒิสภา

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรดำเนินกิจกรรมที่จะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในการช่วยเหลือดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม โอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ร่วมมอบเงินสมทบให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อนำไปดำเนินการช่วยเหลือดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

สำหรับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีความหมายว่า “พระราชาผู้ทรงทำความเจริญยิ่ง” ปัจจุบัน ได้รับตรวจหาเชื้อโควิด-19 และรับผิดชอบดูแลและให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นจำนวนมาก โดยจากข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 พบว่า จากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 390 ราย พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 180 ราย มีผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน 1,217 ราย ศูนย์พักคอย (บางกอกน้อย) จำนวน 43 ราย โรงพยาบาลสนาม วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย จำนวน 229 ราย โรงพยาบาลสนาม Mocular ICU (ราชพิพัฒน์-ธนบุรี) จำนวน 70 ราย ผู้ป่วย Hospital จำนวน 515 ราย ผู้ป่วย Cohort Ward จำนวน 144

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube